Keramické fasety

Pacienti z celého světa nás vyhledávají zejména kvůli keramickým fasetám,
které jsou naším hlavním oborem. Každý rok zhotovíme okolo 2.500 faset a proto můžeme tvrdit, že víme, jak na to. Díky obrovskému počtu námi ošetřených pacientů máme nejrozsáhlejší studie funkčnosti a stability keramických faset. Učíme lékaře i zubní techniky po celém světě jak preparovat, skenovat, otiskovat, vyrábět fasety a následně je fixovat.

Fasety lze zhotovit v libovolném rozsahu v jeden jediný den a dnes již můžeme tvrdit, že se jedná o nejstabilnější a nejkvalitnější zubní náhradu, která v dnešní době existuje. Keramiky k tomu používané nepraskají a díky nejmodernějším metodám fixace ani nepadají.

Zuby se již preparují pouze v desetinách milimetru, nebo také vůbec. Fasety mohou být tenké až 0,1mm.

Pomocí faset lze změnit tvar, velikost a barvu zubů, ale také jejich postavení, rotace a jiné drobné ortodontické vady.

CAD/CAM stomatologie

Moderní metody, přístroje a materiály umožňují dříve nemožné ošetření nejvyšší možné kvality při jediné návštěvě zubní ordinace. Zároveň odpadají tolik neoblíbené otisky a provizorní náhrady. Počítačem získaný 3D obraz zubů pacienta je pomocí softwaru doplněn o chybějící struktury a následně jsou data odeslána do frézovacího přístroje, nebo 3D tiskárny, kde se z různých materiálů během několika minut vytvoří přesná náhrada. Poté je upravena do finální estetické podoby a fixována opět estetickým, pevným a stálým materiálem k tvrdým zubním tkáním. Díky těmto již takřka 30 let existujícím technologiím tak celé ošetření provedeme během několika desítek minut a dosáhneme lepší odolnosti, přesnosti i vzhledu náhrad.

Asi nejhezčím, nejšetrnější a nejžádanějším ošetřením jsou keramické fasety. Díky nim jsme schopni změnit tvar, postavení i barvu zubů a přitom zásah do zubu minimalizovat na zlomky milimetru, tedy neohrožujeme vitalitu zubů. Během jediného dne tak pacient získá dokonalý úsměv a pevnější a čistší zuby. Stabilita a úspěšnost správně zhotovených keramických faset je zároveň nejvyšší ze všech typů ošetření a přesahuje 99,5%.

Digitální RTG

Mezi nejčastěji používané a nenahraditelné metody vyšetření vždy patřil a stále patří rentgenový snímek. I v této metodě však během posledních let došlo k zásadním změnám. Díky digitalizaci se výrazně snížila dávka RTG záření, která je dnes absolutně zanedbatelná a zároveň se zlepšila využitelnost této metody. Díky 3D technologii jsme schopni pomocí počítače vidět dříve nemožné a proto i lépe diagnostikovat a léčit.

Bezkovové náhrady

Je mnoho důvodů k ošetřování zubů bez použití kovových slitin. Pro někoho to jsou obavy z alergií, pro jiné hlavně estetické požadavky a z pohledu medicínského to jsou zejména mechanické vlastnosti kovů. Většina náhrad tvrdých zubních tkání je proto dnes zhotovována z estetických „bílých“ materiálů, kterých je dnes velké množství. Jsou stále případy, kdy se kovům zatím nevyhneme, jako jsou například zubní implantáty, nebo některé typy snímatelných náhrad. Tím však výčet indikací kovů končí. Vše ostatní lze zhotovit lépe, jednodušeji a hlavně estetičtěji z materiálů neobsahujících kovy.

Vývoj materiálů se totiž nesnaží směřovat ke stále pevnějším materiálům, ale materiálům tzv. bioinertním, tedy organismem dobře snášeným a zároveň co nejvíce se podobajícím tkáním, které nahrazují. Proto nejen optické vlastnosti, ale i mechanické vlastnosti zejména keramických materiálů dosáhly dokonalosti. Nyní jsme schopni zhotovovat zubní náhrady stejně krásné, jako vytvořila zuby sama příroda, avšak již to umíme s několikanásobně větší odolností. Dovolíme si tedy tvrdit: „porazili jsme přírodu“. Zuby ošetřené těmito keramikami jsou tak pevnější, nežli ty, se kterými jsme se narodili a jelikož na povrchu správně ošetřené keramiky neulpívá ani plak, kámen, či pigmenty z potravin a cigaret, či jiných zlozvyků, je snadnější udržet správnou hygienu dutiny ústní. Je opravdu velkou radostí sledovat takto ošetřené pacienty v rámci preventivních prohlídek.

Dentální hygiena

Významným článkem péče o zuby a celou dutinu ústní jsou pravidelné návštěvy dentální hygienistky. Snad jen v rozvojových zemích tato profese není tak známá, avšak stejně jako v rozvojových zemích i ve zbytku světa jsou lidé, kteří tuto péči stále neznají, nebo ji podceňují. V civilizovaných zemích totiž ubylo případů ztráty zubů v důsledku zubního kazu a jeho následků, avšak mnohem více se musíme obávat onemocnění závěsného aparátu zubů tedy parodontitidy. Lze říci, že každý člověk, který nepoužívá prostředků pro čištění mezizubních prostor a nenavštěvuje dentální hygienistku trpí tímto onemocněním. Prvotním a často jediným příznakem je krvácení dásní při čištění zubů, ale někteří jedinci ani toto krvácení nepostřehnou vlivem jejich povrchního způsobu čištění. Časem však dojde k ústupu dásní, kostí a následného uvolňování jinak zdravých zubů, které často začnou putovat a tvoří se mezery mezi zuby, nebo zuby různě rotují. Finálním důsledkem je až vypadnutí zubu. 

Se špatnou ústní hygienou jsou samozřejmě spojeny i jiné neblahé znaky a to zejména zápach z úst a zvýšená kazivost zubů. Bohužel mohou nastat i vážnější komplikace ve smyslu šíření bakterií a tedy zánětů do celého těla.

Implantologie

Ztráta zubů nemusí být trvalá a snímatelné náhrady mohou být omezeny jen na minimum indikací.

Chybějící zuby lze nahradit pomocí nitrokostních implantátů, tedy nejrůznějšími šroubky, které se zavedou do kosti a následně jsou na nich upevněny keramické náhrady zubů. V případě, že není již dostatek kosti i tato situace je řešitelná a lze provést řadu zákroků, jimiž se chybějící kost doplní a následně lze implantáty bezpečně zavést.

OKLUZNÍ ANALÝZA OBJEKTIVNĚ (DIGITÁLNĚ)

Mezi další pokroky techniky ve stomatologii patří T-Scan. Opět jsme byli první.Přístroj, který jako jediný umožňuje objektivní diagnostiku skusu, tedy analýzu síly jednotlivých kontaktů na styčných plochách zubů. Použití tohoto přístroje se ukázalo nejen přínosné a užitečné, ale hlavně poučné. Získáváme tak informace, které dokazují, že bez kontroly v ústech pacienta nelze dosáhnout správného rozložení sil ve skusu a tím i zajištění dlouhodobé funkčnosti našich ošetření. V případě zubních náhrad nesených implantáty se jedná o bezpodmínečnou nutnost. Implantovat a zhotovovat protetiku bez kontroly tímto přístrojem je asi jako skok z letadla bez padáku. Let bude stejně hezký jako s padákem, ale konec tragický.

Indikací pro použití je však mnohem více. Nejen kontrola korunek, můstků, výplní a protéz, ale i diagnostika vývojových změn které často způsobují bolesti hlavy, čelistních kloubů, kostí, svalů a zubů vlivem přetěžování některých struktur. Často tak můžeme vyřešit mnohaleté problémy během několika minut, právě proto, že jsme díky T-Scanu schopni ve vteřinách objevit, zobrazit a zaznamenat příčinu.